In deel 1 heb ik getracht de kaders te schetsen van het speelveld waarin de blockchain actief is, zoals de Bitcoin.  In dit deel probeer ik meer diepgang te geven aan de toepassing van deze technologie voor het bedrijfsleven. Zoals vorige week beschreven leent de Blockchaintechnologie zich uitermate goed voor waardeoverdracht en slimme contracten. Maar in de kern blijft het wel een database technologie; vandaar dat het dus zaak is om continu te kijken of het iets toevoegt aan de wens. Belangrijke vragen die men zich dient te stellen zijn: draag ik waarde over? Is er een third party betrokken in het huidige proces? Is een validatie van de echtheid van belang? Is security van belang? En hoe groot is de data omvang die ik wil versturen of wil controleren?==

Decentraal
Voor lang niet alle zaken omtrent databasearchitectuur en informatieoverdracht is een decentraal gestuurd systeem handig, dus mijn advies zou zijn: spring niet in op de hype omwille van de hype. Maar mocht u bij bovenstaande vragen vaak ja moeten knikken, dan kan het zijn dat er mogelijkheden liggen om een vorm van de Blockchaintechnologie toe te passen binnen uw bedrijfsvoering. Daarnaast zijn er binnen het domein verschillende smaken; zo leent IOTA, welke een andere basistechnologie gebruikt dan Bitcoin, zich beter voor het opzetten van Internet of Things– netwerken. En zo is Ether op dit moment al handiger in slimme contracten dan Bitcoin. Kortom; na het met ja beantwoorden van de vragen wordt het van belang om te kijken welke basistechnologie en welk recept van de Blockchain u zou willen kunnen toepassen. Daarnaast zou de vraag kunnen rijzen of het wellicht interessant is zélf een Blockchain te ontwikkelen.

Als u een zeer groot decentraal netwerk gaat opzetten zou bovenstaand zeer interessant kunnen zijn. Echter, in de meeste gevallen zal het makkelijker zijn om in te haken op bestaande netwerken. Het is immers de weg van de minste weerstand en het scheelt tijd (en dus geld). Grote bedrijven als Microsoft en IBM doen bijvoorbeeld beide, ze kijken naar eigen Blockchain maar zoeken ook aansluiting bij bestaande Blockchain. Hierbij is het belangrijk om te snappen dat het hebben van een munt of waardeobject van wezenlijk belang is om het minen goed te laten plaatsvinden, anders verdwijnt namelijk een heel groot voordeel van het goed en veilig goedkeuren van de waardeoverdracht. Als één bedrijf  namelijk alle computers bezit die minen dan is het niet meer decentraal van opzet – en daarmee valt het vertrouwen in die Blockchain mogelijk weg.

Supplychain
Maar waar zou de Blockchain dan van pas kunnen komen voor het bedrijfsleven en de Industrie? De titel geeft al wat prijs; in een supply chain waarin de informatie van producten ook een waarde bevat, is er al snel een business case voor de Blockchain te bedenken. Als een product immers van partij naar partij gaat en er verandert wat aan de waarde van het dataobject, dan is vertrouwen en veiligheid van groot belang. Hiervan zijn ook al mooie voorbeelden van munten te vinden binnen het huidige crypto domein;  zo is er Walton, wat omtrent RFID in o.a. retail en kleding een product volgt. Het gebruikt daarbij de Blockchain voor alle metadata van zowel het product als de hele supplychain. En er is bijvoorbeeld Modum, die eigenlijk hetzelfde doet, maar dan voor de farmaceutische industrie.

Ook als we kijken naar ons eigen domein (de High-Tech Industrie en Industry 4.0) zien we veel kansen. Naast het feit dat je dus data goed met een product mee kunt laten oplopen, kun je het ook gebruiken om bijvoorbeeld IOT van machines correct te laten verlopen. De machines kunnen daarin deels als miners fungeren, maar ook als datacollectors. Daarin is de databaseopzet binnen de Blockchain dus veilig, waarmee data ook gemakkelijker met verschillende bedrijven en stakeholders gedeeld kan worden.

Ook tijdens de ontwikkeling van een machine of product kan het van pas komen. Je hebt tijdens een ontwikkeling namelijk te maken met veel stakeholders, verschillende datatypes en natuurlijk versiebeheer. De data is hierin zeer waardevol, en er moet steeds consensus komen over het nieuwe ontwerp van bijvoorbeeld de nieuwe stap in de ontwikkeling van de machine. Voor versiebeheer kan de Blockchain dus zeer geschikt zijn. De stakeholders geven middels een slim contract aan of ze het eens zijn met de wijzigingen en deze worden in het volgende Block opgeslagen. Hierin hoeft het Block zelf lang niet alle data te bevatten maar bijvoorbeeld alleen de wijzigingen in een 3D tekening, mechatronisch plan of een Modeldriven software object; of misschien zelfs een combinatie van die drie.

Safety
Zeker binnen de High-Tech industrie is veiligheid van groot belang. Een gesloten, decentraal georganiseerde Blockchain biedt dan een vele malen betere oplossing dan centrale databases, hoe goed die ook beveiligd zijn. Daarnaast kunnen we in de industrie ook veel leren van de Blockchainwereld omtrent goede beveiliging en versleuteling. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de hardware wallets, zoals Trezor en Ledger Nano S. Dit zijn encryptie objecten die de private keys goed beveiligen. Hiermee zouden we dus al die wijzigingen in ons ontwerp op de Blockchain kunnen beveiligen en ontsluiten. De menselijke factor in hacking blijft dan nog over, maar binnen de huidige databaseopbouw is dat niet de enige zwakke schakel. Want net zoals dat het grootboek van de banken totaal niet veilig is, geldt dat ook vaak voor onze huidige databasearchitecturen.

Guido van Gageldonk

Author Guido van Gageldonk

More posts by Guido van Gageldonk

Leave a Reply