Privacybeleid Unit040

Unit040 heet u van harte welkom op deze website en waardeert uw interesse in ons bedrijf en onze producten en diensten. Unit040 hecht veel belang aan uw privacy. We vinden het daarom belangrijk om u te informeren over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Algemeen
Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonlijke gegevens verstrekt door bezoekers van de website van Unit040 en haar dochterondernemingen (hierna: ‘Website’). Tijdens een bezoek aan onze website kan u worden gevraagd om uw persoonlijke gegevens te verstrekken. Het is jouw keuze om dit al dan niet te doen. Wanneer u uw gegevens via de website verstrekt, stemt u impliciet in met dit privacybeleid.

Verwerking van persoonlijke gegevens
Gegevens die u via de website aan Unit040 verstrekt, worden verwerkt voor algemene zakelijke doeleinden. Wanneer u via de Website informatie opvraagt ​​of verstrekt, vragen we om gegevens zoals naam, contactgegevens, enz. Wij verwachten dat u ons de juiste gegevens verstrekt. Unit040 verwerkt deze gegevens uitsluitend in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Als u via de Website een functie binnen Unit040 aanvraagt, worden uw persoonlijke gegevens gebruikt voor de registratie, overweging en verwerking van uw aanvraag. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt voor het verzenden van digitale nieuwsbrieven, als u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Een deel van deze verwerking kan bestaan ​​uit het verzenden van uw gegevens naar een of meer bedrijven binnen Unit040, voor zover dit noodzakelijk of relevant is voor het verwerken van uw aanvraag of toepassing. U kunt uw toestemming voor een dergelijke verwerking op elk gewenst moment intrekken.

Bewaring van gegevens
Unit040 bewaart en gebruikt alleen gegevens die rechtstreeks aan Unit040 worden verstrekt of waarvoor op het moment van verstrekking duidelijk werd vermeld dat deze aan Unit040 zou worden verstrekt.

Unit040 bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Unit040 kan geanonimiseerde gegevens bewaren voor statistische en analytische doeleinden. Unit040 heeft de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen om u te beschermen tegen verlies, onwettig gebruik en wijziging van de gegevens die u verstrekt.

Bij elk bezoek aan de website wordt uw (vaste of tijdelijke) IP-adres gedetecteerd, samen met de website die u voor het laatst hebt bezocht, indien mogelijk. Unit040 slaat deze informatie op en gebruikt deze niet als individuele (persoonlijke) gegevens, maar alleen als

analyse van de navigatie en bezochte pagina’s om het bewustzijn, de functionaliteit en de inhoud van de website te verbeteren.

Gebruik door derden Unit040 zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij:

* U hebt uw uitdrukkelijke toestemming gegeven om dit te doen.

* Het is noodzakelijk in verband met een overeenkomst tussen u en Unit040.

* Het is noodzakelijk om bepaalde precontractuele maatregelen te nemen in verband met een door u ingediend verzoek, indien dergelijke maatregelen vereist zijn om een ​​overeenkomst te sluiten. Dit omvat solliciteren voor een baan bij Unit040.

* Unit040 wordt gedwongen mee te werken aan een geldig juridisch proces, zoals het dienen of ontvangen van een dagvaarding, het voldoen aan een verzoek van de rechtbank of het starten van een gerechtelijke procedure.

* Unit040 denkt dat u iets hebt gedaan dat in strijd is met de gebruiksvoorwaarden van de website.

koekjes
Om de aangeboden service te verbeteren, kan de website ‘cookies’ op uw computer plaatsen. Dit zijn kleine gegevensbestanden die op uw computer worden opgeslagen. De cookies worden gebruikt voor doeleinden zoals het bijhouden van de interactie met bezoekers van de website. In verband hiermee gebruiken we het programma Google Analytics, een webanalysedienst van Google, Inc. U kunt het gebruik van cookies op uw computer regelen via uw browserinstellingen. De meeste browsers kunnen worden ingesteld om cookies te weigeren of om u te informeren wanneer u een cookie ontvangt. Raadpleeg de instructies van de leverancier van uw browser voor instructies over het aanpassen van uw browserinstellingen. Het wijzigen van de cookie-instellingen in uw browser zal uw gebruik van de Website op geen enkele manier beperken, maar dit kan uw gebruik van andere websites beïnvloeden.

Contact
Als u wenst te reageren op dit Privacybeleid of denkt dat Unit040 niet handelt in overeenstemming met dit Privacybeleid, vragen wij u contact op te nemen met Unit040.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 6 februari 2018